รายละเอียด Home page

 

คือ โครงการปฏิบัติธรรมระยะยาว เพื่อการฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักพุทธวิธีและความดีสากล 

โครงการที่ดีที่สุด กับช่วงเวลาที่ดีที่สุด เพื่อการปฏิบัติธรรมสำหรับผู้รักการฝึกฝนตนเอง

 

 

 

สมาธิแก้วรุ่นบูชาธรรม มหาปูชนียจารย์  อบรมระหว่าง วันที่ 18 เม.ย. – 21 พ.ค. 2560

สมาธิแก้วรุ่น 53 อบรมระหว่าง วันที่ 11 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2560

สมาธิแก้วรุ่น 54 อบรมระหว่าง วันที่ 10 ก.ค. – 4  ส.ค. 2560

สมาธิแก้วรุ่นพิเศษ 18 อบรมระหว่าง วันที่ 16 – 29 ต.ค. 2560

สมาธิแก้วโลกสว่าง 7 อบรมระหว่าง วันที่ 17 ธ.ค. – 31 ธ.ค. 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์โครงการ

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง และมีความรักในการปฏิบัติธรรม
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง มีความรักและความเข้าใจเรื่องทาน ศีล ภาวนา และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้เป็นอย่างดี
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาคุณธรรมในด้านต่างๆ ที่สนับสนุนให้ผลการปฏิบัติธรรมดียิ่งๆ ขึ้นไป

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 • สามารถรักษาศีล 8 ได้ตลอดการอบรม
 • สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ
 • สำหรับรุ่นปกติ และ รุ่นบูชาธรรม

  • ชายหรือหญิงโสด อายุระหว่าง 18-35 ปี
  • กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • สำหรับรุ่นพิเศษ
  • ชายหรือหญิง อายุระหว่าง 18-50 ปี
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

 

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหลักฐานการศึกษา
 • ใบรับรองแพทย์

 

ของใช้ส่วนตัวที่ต้องเตรียมมา

 • ชุดอุบาสก ชุดอุบาสิกา สีขาวล้วน 1 ชุด
 • กางเกงผ้าหรือกางเกงวอร์มสีกรมท่า 3 ตัว ไม่ใช่ผ้าร่มหรือผ้าที่ทำให้เกิดเสียงดัง
 • เสื้อทับ 3 ตัว (สำหรับฝ่ายหญิง)
 • ถุงเท้าสีสุภาพไม่มีลาย 2 คู่ ถุงเท้าสีขาว 1 คู่
 • รองเท้าผ้าใบ 1 คู่
 • ของใช้ส่วนตัว เช่น อุปกรณ์อาบน้ำ  ยาประจำตัว เครื่องเขียน เป็นต้น
 • ผ้าคลุมเข่า (สำหรับฝ่ายหญิง)
 • เสื้อกันหนาวสีสุภาพ

 

สิ่งของที่ไม่ควรนำเข้าการอบรม

 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด
 • โทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่น MP3, MP4, Notebook
 • วัตถุมีคม อาวุธ และยาเสพติดทุกชนิด

 

 

gallery สมาธิแก้ว

 

  gallery ทั้งหมด

 

gallery สมาธิแก้ว

clip video เกี่ยวกับโครงการสมาธิแก้ว

clip video

ประมวลภาพสมาธิแก้ว รุ่นต่างๆ

สมัครเข้าโครงการ

สมัคร 0nline

หรือสมัครด้วยตัวเองที่ เสา O28 (โอ 28) สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

ในกรณีสมัคร online ทีมงานจะติดต่อเพื่อนัดวันสัมภาษณ์ ภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนวันเปิดโครงการ และให้นำหลักฐานทั้งหมดมาด้วยในวันสัมภาษณ์ ยกเว้นใบสมัคร

สอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร. 080-452-6033

080-452-6033 แก้ว

082-843-5082 น้อยหน่า

โทร. (02) 831-1000

ต่อ 1820

Line id = smk072