รายละเอียด Home page

 

คือ โครงการปฏิบัติธรรมระยะยาว เพื่อการฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักพุทธวิธีและความดีสากล 

โครงการที่ดีที่สุด กับช่วงเวลาที่ดีที่สุด เพื่อการปฏิบัติธรรมสำหรับผู้รักการฝึกฝนตนเอง

 

 

สมาธิแก้วรุ่นพิเศษ

รุ่นพิเศษ ๒๐ อบรม วันที่ ๑๓ – ๒๖ ส.ค. ๖๑ (๑๔ วัน)

รุ่นพิเศษ ๒๑ อบรม วันที่ ๒๑ ต.ค. – ๓ พ.ย. ๖๑ (๑๔ วัน)

สมาธิแก้วรุ่นปกติ

สมาธิแก้วรุ่นที่ ๕๕ อบรม วันที่ ๑๕ มิ.ย. – ๕ ก.ค. ๖๑ (๒๑ วัน)

สมาธิแก้วรุ่นที่ ๕๖ อบรม วันที่ ๑๖ – ๒๙ ธ.ค. ๖๑ (๑๔ วัน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์โครงการ

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง และมีความรักในการปฏิบัติธรรม
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง มีความรักและความเข้าใจเรื่องทาน ศีล ภาวนา และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้เป็นอย่างดี
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาคุณธรรมในด้านต่างๆ ที่สนับสนุนให้ผลการปฏิบัติธรรมดียิ่งๆ ขึ้นไป

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 • สามารถรักษาศีล 8 ได้ตลอดการอบรม
 • สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ
 • สำหรับรุ่นปกติ และ รุ่นบูชาธรรม

  • ชายหรือหญิงโสด อายุระหว่าง 18-35 ปี
  • กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • สำหรับรุ่นพิเศษ
  • ชายหรือหญิง อายุระหว่าง 18-50 ปี
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

 

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหลักฐานการศึกษา
 • ใบรับรองแพทย์

 

ของใช้ส่วนตัวที่ต้องเตรียมมา

 • ชุดอุบาสก ชุดอุบาสิกา สีขาวล้วน 1 ชุด
 • กางเกงผ้าหรือกางเกงวอร์มสีกรมท่า 3 ตัว ไม่ใช่ผ้าร่มหรือผ้าที่ทำให้เกิดเสียงดัง
 • เสื้อทับ 3 ตัว (สำหรับฝ่ายหญิง)
 • ถุงเท้าสีสุภาพไม่มีลาย 2 คู่ ถุงเท้าสีขาว 1 คู่
 • รองเท้าผ้าใบ 1 คู่
 • ของใช้ส่วนตัว เช่น อุปกรณ์อาบน้ำ  ยาประจำตัว เครื่องเขียน เป็นต้น
 • ผ้าคลุมเข่า (สำหรับฝ่ายหญิง)
 • เสื้อกันหนาวสีสุภาพ

 

สิ่งของที่ไม่ควรนำเข้าการอบรม

 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด
 • โทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่น MP3, MP4, Notebook
 • วัตถุมีคม อาวุธ และยาเสพติดทุกชนิด

 

 

gallery สมาธิแก้ว

 

  gallery ทั้งหมด

 

gallery สมาธิแก้ว

clip video เกี่ยวกับโครงการสมาธิแก้ว

clip video

ประมวลภาพสมาธิแก้ว รุ่นต่างๆ

สมัครเข้าโครงการ

สมัคร 0nline

หรือสมัครด้วยตัวเองที่ เสา O28 (โอ 28) สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

ในกรณีสมัคร online ทีมงานจะติดต่อเพื่อนัดวันสัมภาษณ์ ภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนวันเปิดโครงการ และให้นำหลักฐานทั้งหมดมาด้วยในวันสัมภาษณ์ ยกเว้นใบสมัคร

สอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร. 081-440-7400

080-452-6033 แก้ว

082-843-5082 น้อยหน่า

โทร. (02) 831-1000

ต่อ 1820

Line id = smk072