clip video เกี่ยวกับโครงการสมาธิแก้ว

ประมวลภาพสมาธิแก้ว รุ่นที่ 48
ประมวลภาพสมาธิแก้ว รุ่นที่ 48
ผลการปฏิบัตธรรม น้องปอ smk 46
ผลการปฏิบัติธรรม น้องปอ สมาธิแก้วรุ่นที่ 46อบรม 4-31 พ.ค. 2557
ผลการปฏิบัติธรรมน้องนุ๊ก smk46
ผลการปฏิบัติธรรม น้องนุ๊ก สมาธิแก้วรุ่นที่ 46อบรม 4-31 พ.ค. 2557
รายการผู้ออกแบบชีวิต
รายการผู้ออกแบบชีวิต – ดร.จรรยา สมาธิแก้ว รุ่นที่ 45
ประมวลภาพสมาธิแก้วรุ่นที่45
ประมวลภาพสมาธิแก้วรุ่นที่45
ประมวลภาพ สมาธิแก้วโลกสว่าง รุ่นที่3
ประมวลภาพ สมาธิแก้วโลกสว่าง รุ่นที่3
สัมภาษณ์พระอาจารย์และน้องๆในโครงการสมาธิแก้วโลกสว่างรุ่นที่3
สัมภาษณ์พระอาจารย์และน้องๆในโครงการสมาธิแก้วโลกสว่างรุ่นที่3
Spot สมาธิแก้วรุ่น 45 46
Spot สมาธิแก้วรุ่น 45 46
สปอต สมาธิแก้วโลกสว่าง รุ่นที่3
สปอต สมาธิแก้วโลกสว่าง รุ่นที่3
Spot SMK 44
Spot SMK 44
ผลการปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว รุ่นที่43
ผลการปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว รุ่นที่43
Scoop สมาธิแก้ว รุ่น 43
Scoop สมาธิแก้ว รุ่น 43
DMC-Guide-โครงการสมาธิแก้วรุ่นที่42-ตอนที่-2
DMC-Guide-โครงการสมาธิแก้วรุ่นที่42-ตอนที่-2
DMC-Guide-ความเป็นมาเกี่ยวกับโครงการสมาธิแก้ว
DMC-Guide-ความเป็นมาเกี่ยวกับโครงการสมาธิแก้ว
รายการเดินไปสู่ความสุข ตอนโครงการสมาธิแก้ว
รายการเดินไปสู่ความสุข ตอนโครงการสมาธิแก้ว
สมาธิแก้ว รุ่นที่ 42
สมาธิแก้ว รุ่นที่ 42
scoopโครงการสมาธิแก้ว รุ่น 42
scoopโครงการสมาธิแก้ว รุ่น 42
สมาธิแก้ว รุ่นที่ 40 ความประทับใจ ep4
สมาธิแก้ว รุ่นที่ 40 ความประทับใจ ep4
สมาธิแก้ว รุ่นที่ 40 ep3
สมาธิแก้ว รุ่นที่ 40 ep3
สมาธิแก้ว รุ่นที่ 40 ep2
สมาธิแก้ว รุ่นที่ 40 ep2
สกู๊ปโครงการสมาธิแก้ว
สกู๊ปโครงการสมาธิแก้ว
[#สมาธิแก้ว]สัมภาษณ์น้องสลิสา ม.สงขลานครินทร์
[#สมาธิแก้ว]สัมภาษณ์น้องสลิสา ม.สงขลานครินทร์
[#สมาธิแก้ว]สัมภาษณ์น้องณัฐพร ม.สงขลานครินทร์
[#สมาธิแก้ว]สัมภาษณ์น้องณัฐพร ม.สงขลานครินทร์
Spot สมาธิแก้วโลกสว่างรุ่น2 พากย์ไทย
Spot สมาธิแก้วโลกสว่างรุ่น2 พากย์ไทย
Spot สมาธิแก้วโลกสว่างรุ่น2 พากย์Eng
Spot สมาธิแก้วโลกสว่างรุ่น2 พากย์ Eng

เชื่อมโยงกับเรา

Gallery สมาธิแก้ว

gallery สมาธิแก้ว

สมัครเข้าโครงการ

สมัคร 0nline

หรือสมัครด้วยตัวเองที่ เสา O28 (โอ 28) สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

ในกรณีสมัคร online ทีมงานจะติดต่อเพื่อนัดวันสัมภาษณ์ ภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนวันเปิดโครงการ และให้นำหลักฐานทั้งหมดมาด้วยในวันสัมภาษณ์ ยกเว้นใบสมัคร

สอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร. 087-502-6664

โทร. (02) 831-1000

ต่อ 1820

Line id = smk072